Taxi tự lái lần đầu lăn bánh trên đường phố Trung Quốc

无人驾驶的士首次在中国街头行驶

Những chiếc taxi tự lái đầu tiên của AutoX đã lăn bánh trên đường phố Thẩm Quyến dù mô hình này chưa được thương mại hóa.

AutoX公司的首批无人驾驶的士开始在深圳街道上行使,该模式目前还没有得到商业化运营的许可。