Nhà máy thủy điện lớn thứ hai trên thế giới

世界第二大水电站


Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than trên sông Kim Sa sẽ có 16 turbine với tổng công suất 16.000 megawatt khi hoàn thành vào năm 2021.

白鹤滩水电站位于金沙江上,将会安装16个水轮机组,总装机容量为1600万千瓦,预计于2021年完工。