Tại sao Trung Quốc phát triển hệ thống định vị riêng

为什么中国要发展自己的定位系统


Trung Quốc mất gần 20 năm để triển khai hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu nhằm phô diễn năng lực và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

为了展示能力和减少对美国的依赖,中国耗费了近20年时间来发展北斗卫星定位系统。Mỹ và Liên Xô bắt đầu xây dựng mạng lưới GNSS vào giai đoạn cao điểm của Chiến tranh Lạnh. GPS được Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất lần đầu năm 1973, trong khi dự án Glonass bắt đầu năm 1979. Cả hai đạt khả năng vận hành đầy đủ năm 1995.

美国和苏联在冷战最高峰阶段开始建设全球卫星定位系统,美国国防部在1973年时第一次提出GPS系统,而格洛纳斯开始于1979年。这两个系统都于1995年具备运行能力。


Nguyên lý hoạt động của chúng khá tương đồng: Dùng 4 vệ tinh cùng lúc để tính toán khoảng cách đến một thiết bị bất kỳ, từ đó xác định vị trí chính xác của nó trên bản đồ. "Mỗi hệ thống đều gồm ít nhất 20 vệ tinh. GPS, Glonass và Bắc Đẩu được điều hành hoặc có phần quản lý của quân đội. Chỉ có Galileo là hệ thống dân sự thuần túy", chuyên gia quân sự Song Zhongping tại Thượng Hải nhận xét.

这些全球卫星定位系统的运行原理相当一致:同时使用4颗卫星计算到任意设备的距离,由此在地图上确认正确的位置。“每一个系统最少包括20颗卫星。GPS、格洛纳斯和北斗都由或部分由军队进行管理。只有伽利略是纯粹的民用系统”,军事专家宋中平如是说。Andrew Dempster, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Không gian Australia (ACSER) thuộc Đại học New South Wales, cho rằng: "Bắc Đẩu thực sự không có gì đặc biệt. Đơn giản nó là vấn đề danh tiếng và vị thế, Trung Quốc có thể cho thấy rằng họ đang sở hữu hệ thống định vị vệ tinh riêng. Cũng giống việc lên Mặt Trăng và cắm cờ nhằm thể hiện năng lực".

澳大利亚新南威尔州大学下属澳大利亚空间技术研究中心主任Andrew Dempster认为,“北斗其实没啥特别的。简单来说北斗属于地位和名声问题,中国可以认为他们拥有了专属的卫星定位系统。这其实跟登月和在月球上插旗一样,都是为了表现能力而已”。Dù vẫn có nhiều tranh luận về nguy cơ khi dùng cơ sở hạ tầng Internet của Trung Quốc, như mạng 5G của Huawei, những lo ngại tương tự không có tác dụng với GNSS. "Vệ tinh phát tín hiệu, bạn có bộ thu. Trừ khi có kênh liên lạc khác, bạn không phát tín hiệu ngược trở lại GPS hay Bắc Đẩu được", Dempster cho hay.

尽管关于使用中国互联网基础设施带来的危机还存在诸多争论,比如华为的5G网络,这些担忧对于全球卫星定位系统而言并没有多大作用。“卫星发送信号,你有接收端。除非拥有其他的联络渠道,否则你是无法向GPS或北斗反向发送信号的”,Dempster补充说到。

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Kevin McCauley cho biết, quân đội Trung Quốc đã phải dựa vào GPS để định vị suốt nhiều năm. Giả sử có xung đột, Mỹ có thể vô hiệu hóa tín hiệu GPS cho Trung Quốc, trong khi quân đội Mỹ vẫn có hệ thống định vị quân sự với độ chính xác cao", Dempster cho hay.

美国前情报士官Kevin McCauley认为,中国军队在过去的很多年里要依靠GPS进行定位。Dempster也表示说,“假若发生冲突,美国可以对中国的GPS定位信号无效化,但与此同时美国军队仍然可以使用高精度的定位系统”。

Trung Quốc không chỉ muốn tạo ra đối thủ cạnh tranh với GPS, mà còn có thể tận dụng Bắc Đẩu để mở rộng tầm ảnh hưởng. Pakistan, đồng minh thân cận của nước này, đã được tiếp cận mạng lưới Bắc Đẩu và đang dần tách rời khỏi GPS. Trung Quốc cũng có thể chia sẻ Bắc Đẩu với những nước tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường.

中国不仅仅是想给GPS创造竞争对手,还可以利用北斗系统来增加影响力。巴基斯坦是中国的亲密盟友,已经被允许接触北斗系统并正在慢慢的与GPS进行切割。中国也有可能对参加一带一路的国家北斗开放系统。